Geavanceerd CMS voor het beheer van de Evado Solutions

Het Evado CMS is het kloppende hart van de Evado propositie. Via het CMS worden alle aangesloten modules/diensten beheerd. Dit kan dus een mono-mediale oplossing zijn waarbij er 1 dienst wordt beheerd of een multi/cross mediale oplossing zijn waarbij via Evado meerdere diensten beheerd worden. Bijvoorbeeld een narrowcasting service in combinatie met een iPad app of iPhone app. Het Evado CMS is zeer geavanceerd maar is verpakt in een duidelijke en begrijpelijke user interface die door iedereen gebruikt kan worden.


Networks

De CMS user-interface is opgebouwd uit 5 functiegebieden die zijn ingedeeld als tabbladen (tabs): networks, content, media, settings en feeds. Onder de tab “Networks” wordt de configuratie bepaald van uw dienst. In geval van bijvoorbeeld narrowcasting kunt u hier de locaties van de players aangeven en de indeling hiervan, per regio, per afdeling van uw bedijf et cetera. Ook ziet u hier welke tablet diensten er actief zijn bijvoorbeeld voor iPad en Samsung Galaxy tab.


Playlists

Onder de tab “Playlistst” komt de daadwerkelijke invulling van uw dienst te staan. Oftewel dit zijn de playlists (uitzendingen) voor op de tablet toepassingen of narrowcasting/videowall services. Deze playlists worden onder deze tab aangemaakt en beheerd op basis van templates en app-frameworks gemaakt met de Evado Designer. Deze kunnen worden gevuld door redactie of door automatische contentfeeds.


Media

In het gedeelte “Media” worden alle content elementen opgeslagen die in uw diensten gebruikt worden. Dit kunnen afbeeldingen, foto’s, video’s, flash files et cetera zijn. Deze verzameling van content noemen we de media library. De bestanden kunnen worden geïmporteerd vanaf een harde schijf of worden toegevoegd via een automatische feed. De bestanden worden automatisch in diverse folders geplaatst en kunnen eenvoudig worden opgeroepen. Het CMS biedt een aantal views van de media library zoals lijsten of thumbnails.


Evado CMS screenshot, Networks gedeelte met live preview van een uitzending.Templates

De tab “Templates” is met name voor de administrators van het CMS. Hier worden de templates en app-frameworks geïmporteerd vanuit de Evado Designer en klaargezet voor gebruik. De templates worden door de editors gebruikt bij het maken van een uitzending (TV, Mobile, Tablet) onder de tab “Playlists”.


Feeds

Het Evado CMS biedt een scala aan mogelijkheden als het aankomt op het koppelen van externe content feeds. Via RSS, XML en HTML kunnen diverse koppelingen gerealiseerd worden. Indien dit geen oplossing mocht bieden dan kan via scripting een op maat gemaakt script worden gemaakt zodat de content vanuit de externe bron in het CMS geïmporteerd kan worden.

Zones & Screen layouts

Onder de tab “Networks” vindt u de functionaliteit Zones & Screen layouts. Een screen layout is een verzameling van zones waarbij op elke zone een template kan worden geladen. Hiermee ontstaat flexibiliteit om diensten op te bouwen die per scherm (narrowcasting, videowall, touch tablet & smartphone) bestaan uit diverse vlakindelingen met elk aparte timing of content-input. Tevens kunt u via User Management ook user-rechten geven tot bepaalde zones in een dienst.


Evado CMS biedt ongekende mogelijkheden ten aanzien van het beheer van contentdiensten

Narrowcasting - Videowalls - LED Walls - Touch - MultiScreen - Broadcast TV


Scheduling

Wanneer content is aangemaakt kan het zo zijn dat deze niet per direct in een uitzending hoeft te verschijnen. Via de functie “scheduling” biedt het Evado CMS de mogelijkheid pagina’s, zones of complete playlists te voorzien van een schedule. Dit betekent dat de content dan alleen in de uitzending verschijnt zoals in de schedule is aangegeven. Bijvoorbeeld 1 keer per maand of alleen op vrijdag van twee tot vier et cetera.


Rechtenbeheer

Het Evado CMS biedt een zeer uitgebreid pakket aan mogelijkheden als het gaat over User Management en is gebaseerd op Users en Rollen. U kunt beide onbeperkt aanmaken. Aan een user worden rollen toegekend waarmee zijn bevoegdheden worden afgebakend. Dit gaat simpelweg via het aan of uitvinken van diverse boxen in het CMS. U kunt een “Impersonate User” actie doen waarbij u zich als administrator kunt voordoen als de betreffende User om zijn rollen en bevoegdheden te controleren.


Workflow

In sommige organisaties is het een vereiste procedure om gebruik te maken van Workflow. Hierbij kunnen wijzigingen door users niet direct worden verwerkt maar dient er een “approve” of “deny” actie plaats te vinden. U kunt Workflow op allerlei elementen binnen het CMS activeren. Wanneer er wijzigingen optreden, krijgt de administrator de aanpassingen via een email te zien. In deze email kan de “approve” of “deny” worden gegeven. Afhankelijk van de keuze komen de wijzigingen door of zal deze retour gaan richting de redactie voor een aanpassing.