In deze blog ga ik het uitgebreid hebben over datakoppelingen en narrowcasting. Anders gezegd, hoe kun je relevante informatiestromen van derden integreren in een narrowcasting uitzending. Naast de term datakoppelingen spreken we ook wel over externe feeds, datafeeds of koppelingen met externe bronnen. Laten we allereerst gaan beginnen met een definitie, oftewel: wat is een datakoppeling?

Wat is een datakoppeling?

Een datakoppeling is een verbinding tussen twee systemen of applicaties die zo is gemaakt dat het mogelijk wordt om automatisch gegevens uit te wisselen tussen die beide systemen. In ons geval is het ene systeem dus altijd het narrowcasting CMS.

Als we aan de slag gaan met het vullen van onze uitzendingen dan kan dat dus grofweg op twee manieren. De content kan door personen (redactie) worden toegevoegd of door het realiseren van een koppeling met een informatiebron. Deze informatiebron kan bijvoorbeeld een website zijn zoals De Telegraaf. Je kunt dan nieuws ophalen en geautomatiseerd tonen. Het kan ook een bepaalde applicatie zijn zoals bijvoorbeeld een kassasysteem zodat je prijsinformatie op een scherm kunt laten zien.

Het voordeel van een datakoppeling in je narrowcastinguitzending

Waarom wordt er gebruik gemaakt van datakopplingen? Er zijn een aantal voordelen, ik noem hierbij de belangrijkste:

 1. Een datakoppeling levert automatisch nieuwe content. Oftewel, zonder dat redactie nieuwe content toevoegt wordt de uitzending toch dynamisch en  actueel. De attentiewaarde van je uitzending blijft op deze manier hoog;
 2. Efficiëntie door een combinatie van informatie. Door meerdere bronnen uit diverse systemen te combineren en te tonen op een scherm wordt snel inzicht verkregen in diverse processen. Normaliter zou je per applicatie zelf moeten kijken maar nu toont het narrowcastingscherm de informatie gezamenlijk;
 3.  Compleet geautomatiseerde uitzendingen. Het is mogelijk om compleet dynamische uitzendingen te creëren door alleen maar gebruik te maken van datakoppelingen. Op deze manier is er geen menskracht nodig om de uitzending te vullen.
 4. Efficiëntie door eenmalige invoer van data of content. Wanneer we bijvoorbeeld een koppeling maken met een intranetomgeving van een bedrijf dan hoeft de communicatie-medewerker bepaalde informatie slechts eenmaal in te voeren. De informatie gaat in eerste instantie op het intranet maar door de automatische datakoppeling met het narrowcasting systeem zien we ook delen van die content terug op de schermen. Op deze manier wordt het een aanjager voor het intranet;

[ p.s. naast narrowcasting kun je uiteraard ook datakoppelingen voor je videowall creëren ]

Een datakoppeling creëren

Een koppeling is een middel om een bepaald doel te bereiken. We willen namelijk content of informatie mooi gevisualiseerd kunnen tonen op een scherm. Het laten zien van content gebeurt in een template. Een template is een indeling van het scherm waarbij wordt bepaald welke content waar wordt getoond in welk vlak. In de template worden elementen gebruikt zoals een tekst-element, een image-element of bijvoorbeeld een video-element. Deze elementen worden voorzien van een naam, deze naam wordt later gebruikt in het CMS om de juiste informatie op die plek te krijgen. Als de template klaar is, wordt het tijd om de daadwerkelijke datakoppeling te gaan realiseren

Een complexere datakoppeling wordt doorgaans niet eenzijdig gerealiseerd. Een simpele RSS kan nog gedaan worden op die manier. In andere gevallen vindt vaak intensief overleg plaatst tussen partijen over hoe de koppeling tussen beide systemen gerealiseerd moet worden en wat de verwachte functionaliteit van de datakoppeling is.

Standaarden voor datakoppelingen

Bij TSS gebruiken we een viertal technieken/standaarden om een datakoppeling te maken, dit zijn:

– RSS
– JSON
– XML
– HTML

Hiernaast maken we tevens gebruik van XSLT.

RSS wordt veel gebruikt om informatie van nieuwswebsites te halen. Denk bijvoorbeeld aan nu.nl informatie die we via RSS kunnen importeren en dan bewerken.

Als we in onze uitzending real-time delen van een website willen tonen dan gebruiken we hiervoor de HTML methode. Via de Evado Designer kunnen we direct in de template een vlak creëren en deze koppelen aan een URL. In de uitzending zal de webview dan worden opgebouwd en als deel van de uitzending worden getoond.

JSON en XML worden vaak gebruikt als we complexere datakoppelingen willen maken. JSON staat voor JavaScript Object Notation. Het is een standaard om informatie gestructureerd op te slaan en uit te wisselen, vergelijkbaar met XML (eXtensible Markup Language). Bij XML wordt informatie beschreven door tags, die de data op een hiërarchische wijze omsluiten en indelen. XML wordt overigens ook weer gebruikt voor RSS-feeds. Om data vanuit een XML nog verder te kunnen beïnvloeden en verwerken gebruiken we XSLT. Hiermee kunnen we zelf informatie uit de XML oppakken, verwerken en als nieuwe content tonen in de uitzending.

Onderstaande afbeelding toont een gevulde template en een stukje uit het bijbehorende XML document. Elk elementje wat zichtbaar is in de uitzending (in dit geval voor Fox Sports) wordt aangeleverd via de XML koppeling en het achterliggende systeem bij Fox.

datakoppeling xml narrowcasting fox sport tss evado

Samengevat – de stappen bij het maken van datakoppeling

Globaal kunnen we stellen dat bij het realiseren van een koppeling de volgende stappen genomen moeten worden:

 1. Formulering van de doelstelling. Welke informatie willen we zien op het scherm;
 2. Onderling overleg tussen partijen van de desbetreffende systemen ( narrowcasting bedrijf en eigenaar van het andere systeem);
 3. Besluitvorming over welke standaard/techniek gaat er gebruikt worden (XML/RSS/JSON etc.);
 4. Realisatie van de vormgeving en de template;
 5. Inrichten van de feed en het CMS;
 6. Testen van de datakoppeling;
 7. Oplevering.

Kennisniveau en technische functionaliteit CMS is bepalend voor succes

De mate waarin een CMS technisch in staat is om te koppelen met externe bronnen is voor een deel bepalend voor de uiteindelijke mogelijkheden. De flexibiliteit om in de vormgeving (templating) vele mogelijkheden en vrijheden te hebben is eveneens een belangrijk element. Bovenal is het vanzelfsprekend ook de know-how binnen een organisatie op het gebied van datakoppelingen die er voor zorgt wat er allemaal mogelijk gemaakt kan worden.

datakoppelingen narrowcasting
Michel Bons
Michel BonsManaging Director

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact met mij op:

+31 (0) 182 555000