Digitale communicatie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Dit geldt voor ons privéleven maar zeker ook tijdens ons werk. In deze blog gaan we je meer vertellen over dit onderwerp. We bekijken de verschillen tussen externe en interne communicatie, geven voorbeelden uit de praktijk en sluiten af met de voordelen van digitale communicatie.

Digitale communicatie mogelijkheden
Digitale communicatie

Wat is digitale communicatie?

Het is goed om nog een keer vast te stellen wat nu de definitie is van digitale communicatie. Oftewel, wat is de betekenis ervan?

In feite is digitale communicatie elke vorm van communicatie waarbij je gebruik maakt van techniek als hulpmiddel.  Afhankelijk van het soort communicatie, oftewel het communicatiepatroon, moet gekeken worden of de zender en ontvanger moeten beschikken over dezelfde communicatiemiddelen. Tegenwoordig zou je nog kunnen toevoegen dat deze vorm van communicatie altijd online plaatsvindt. In heel veel gevallen wordt er namelijk gebruik gemaakt van communicatie via een Cloudsysteem.

Als we een emailbericht als voorbeeld nemen dan is het noodzakelijk dat zowel de zender als de ontvanger beschikken over een computer met hierop een emailprogramma. Dit is een voorbeeld van 1-op-1 communicatie. Nemen we narrowcasting als voorbeeld dan gaat het over pushcommunicatie, oftewel 1 naar meerdere personen. De zender heeft hiervoor software nodig maar de ontvanger wordt geconfronteerd met de boodschap op diverse plekken in zijn omgeving op digitale schermen. De ontvanger hoeft in dit geval niet te beschikken over de narrowcastingsoftware.

Digitaal communiceren kan zowel intern als extern gericht zijn

Digitale communicatie dekt een breed scala aan mogelijkheden af. We kunnen het inzichtelijker maken door een splitsing aan te brengen tussen interne en externe communicatie. Bij interne communicatie zetten we onze communicatietools in om mensen te bereiken die actief zijn binnen onze eigen organisatie. Denk hierbij primair aan de medewerkers van je organisatie.

Bij externe communicatie is het precies andersom. Hier proberen we mensen te bereiken die geen onderdeel zijn van de eigen organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leveranciers. Een ander voorbeeld kan zijn het winkelende publiek in een stad die worden verleid met digitale schermen waarop mooie advertenties worden getoond.

Ook dit laatste is een voorbeeld van digitale communicatie. In deze blog gaan we in op de mogelijkheden voor het verbeteren van de interne communicatie. Tevens komen een aantal voorbeelden voorbij van externe digitale communicatie.

5 voorbeelden van digitale communicatie 

 Welke systemen of tools voor communicatie worden er nu veel gebruikt binnen bedrijven, en welke zijn het meest effectief? We brengen hier even een focus aan op tools die bedoeld zijn voor interne communicatie. Een website laten we hier even buiten beschouwing omdat deze gericht is op externe communicatie.

In willekeurige volgorde noemen we hier vijf voorbeelden van digitale communicatie:

 • Email;
 • Intranet;
 • Narrowcasting/ Digital Signage;
 • Corporate app;
 • Social media voor bedrijven ( Yammer, Sharepoint e.d.).

Het is natuurlijk afhankelijk van de vorm van je boodschap (tekst, foto, video) en je doelgroep welke communicatiemethode het beste werkt. Wil je meer gaan doen met storytelling dan is narrowcasting een goede keuze. Wil je veel achtergrondinformatie verstrekken dan kan een intranet van toegevoegde waarde zijn. In de praktijk is een combinatie vaak een doeltreffende methode. Houd hierbij ook rekening met het patroon, oftewel push- en pull communicatie.

Digitale communicatie in de zorg

 In vrijwel elke sector speelt digitale communicatie een belangrijke rol. In deze blog beschrijven we beknopt diverse mogelijkheden in drie segmenten, te weten: zorg, corporates en de voedingsindustrie.

In de zorg wordt een brede mix aan interne en externe communicatie gedaan. Het is ook een domein waar diverse doelgroepen in dezelfde omgeving aanwezig zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om artsen, patiënten, bezoekers of leveranciers. Vormen van digitale communicatie die we vaker in de zorg zien en die meer een focus hebben op externe doelgroepen zijn o.a.:

 • Wayfinding (routes door het ziekenhuis op een digitaal scherm);
 • Wachtrijmanagementsystemen (vaak gezien in apotheekomgevingen);
 • Narrowcasting (communicatie naar medewerkers/patiënten/bezoekers).

Uiteraard zijn er ook vele tools beschikbaar voor de interne communicatie. Denk dan bijvoorbeeld aan de eerdergenoemde voorbeelden in deze blog.

Digitale communicatie - intern en extern
Digitale communicatie voor bedrijven

Digitale communicatie in het onderwijs 

 Ook het onderwijs is een branche waar dagelijks veel communicatie naar diverse doelgroepen speelt. Dit kan gaan over communicatie richting docenten, studenten maar ook bijvoorbeeld ouders. Hiernaast zien we ook dat er communicatie wordt ingezet met “branding” en “promotie” als motief. Voorbeelden van digitale communicatie in het onderwijs zijn:

 • Mobiele app (voor communicatie richting leerlingen maar ook ouders);
 • Narrowcasting ( voor communicatie naar docenten en studenten);
 • Videowalls en LED walls (branding en promotie).

 Digitale communicatie in de voedingsindustrie

 Vanuit TSS hebben we veel ervaring met bedrijven die actief zijn in de voedingsindustrie. Ook hier zien we een breed palet aan communicatiebehoeften. Ook zien we weer dat er verschillende doelgroepen binnen dezelfde omgeving actief zijn. We onderscheiden hier bijvoorbeeld management, productiemedewerkers of toeleveranciers. Voorbeelden van digitale communicatie in de voedingsindustrie zijn onder andere:

 • Mobiele app (voor communicatie met medewerkers);
 • Narrowcasting ( voor informatie rondom veiligheid, procedures en KPI’s);
 • Corporate screensaver (voor korte berichten direct op de werkplek van elke werknemer).

 Voordelen van digitale communicatie

 Zoals je hebt kunnen lezen speelt digitale communicatie een rol binnen praktisch elke organisatie. De reden is dat deze vorm van communicatie dan ook vele voordelen kent. Naar verwachting zal het gebruik van deze vorm alleen maar toenemen en zal communicatie via alternatieven zoals print steeds meer gaan afnemen. We sluiten deze blog af door nog een aantal voordelen op een rijtje te zetten:

 • Snelheid, je bericht is met een druk op de knop verzonden naar een groot aantal ontvangers;
 • Duurzaam, in plaats van papier is alles digitaal. Prettig voor onze bossen en het milieu;
 • Personalisatie, je kunt je boodschap eenvoudig op maat maken voor diverse doelgroepen;
 • Goedkoper, in veel gevallen is digitaal communiceren goedkoper dan de alternatieven, zeker op de lange termijn.
Michel Bons
Michel BonsManaging Director

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact met mij op:

+31 (0) 182 555000