Al meerdere eeuwen heeft de industrie een prominente rol binnen de Nederlandse economie. Een sector waar innovatie, technologie en snelheid één van de meest voorkomende uitdagingen zijn. Al jarenlang groeit deze sector en mede door deze groei ontstaan er nieuwe vraagstukken op gebied van communicatie. Dit vraagt om een andere inzet van de IT en communicatie middelen.Het inzetten van digitale informatieschermen ( ook wel narrowcasting genoemd) voor het verbeteren van interne communicatie in de industrie wordt steeds meer overwogen.

In deze blog komen de volgende onderwerpen aan bod; Hoe verkleinen we de kloof tussen het kantoor en de operatie? Hoe dragen schermen bij aan het verbeteren van interne communicatie? Hoe maken we van de beschikbare data een overzichtelijk en begrijpelijk dashboard? Tot slot welke communicatie thema’s in de industrie zijn relevant?

Communicatiekloof tussen kantoor en operatie in een industriële omgeving verkleinen

In grote lijnen zijn de meeste bedrijven die actief zijn in de industrie vergelijkbaar qua structuur en daarmee zijn de communicatie uitdagingen redelijke identiek. Bij vele organisaties is het kantoor en operatie losgekoppeld van elkaar. Hierdoor ontstaat er geregeld een kloof, waardoor medewerkers van de productievloer niet goed op de hoogte zijn van de activiteiten van het kantoor.

Deze productiemedewerkers komen nauwelijks op het kantoor en zitten veel in hun eigen kantines.Daarnaast hebben deze personen niet altijd de beschikking over een bedrijfsaccount van Microsoft.Het ligt daarom voor de hand dat er een informatie medium in een productieomgeving wordt ingezet om deze mensen te bereiken en op de hoogte te stellen van benodigde bedrijfsinformatie. Dit verkleind de kloof en maakt medewerkers ook betrokken en verhoogd de tevredenheid.

In aansluiting op bovenstaande informatie ontstaat er een trend om mensen in de operatie niet alleen te bereiken op locatie, maar ook via devices of applicaties die niet gebonden zijn aan een specifieke plaats. Dit noemen wij ook wel plaats onafhankelijke communicatie. Denk hierbij aan een nieuws app op de mobiele telefoon.

Raadplegen en ontvangen van communicatieboodschappen op elke willekeurige plek

Vele bedrijven die in de industrie actief zijn of werken voor bedrijven in deze sector hebben te maken met medewerkers die niet of nauwelijks op kantoor komen. Denk hierbij aan installateurs, monteurs en onderhoudstechnici. Organisaties willen ook graag deze mensen bereiken en betrokken houden. Narrowcasting gaat tegenwoordig verder dan de inzet van schermen op locatie.Juist voor deze personen is communicatie naar de mobiel een interessante toevoeging, omdat er vanuit hetzelfde platform gecommuniceerd kan worden richting deze medewerkers.

Dit gaat door middel van een app, die de laatst gepubliceerde content ophaalt en hen toegang geeft tot de actuele bedrijfsinformatie. Hierdoor kunnen ze op elke willekeurige locatie informatie raadplegen die voor hen van toepassing is. Zeker als het gaat om essentiële onderwerpen als veiligheid & compliance!

Communiceren op digitale schermen omtrent veiligheid & compliance

Naast het feit dat mensen niet direct in aanraking komen met het kantoor zijn er natuurlijk tal van redenen waarom er op schermen wordt gecommuniceerd in een industriële omgeving. Een veelvoorkomend thema is de communicatie omtrent veiligheid & compliance. Veiligheid, veilig werken en communicatie daaromtrent zijn onderwerpen die continu op de agenda staan.Zeker omdat er strenge eisen worden gesteld aan werklocaties. Een van de narrowcasting initiatieven is de ongevallen vrije dagen teller. Dit is een functionaliteit waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel dagen er geen ongeval heeft plaatsgevonden op een werklocatie.

Daarnaast dienen schermen ook hele praktische doelen, zoals de communicatie over geldende gedragsregels of wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn o.a.; hygiënevoorschriften, protocollen en procesmatige communicatie. Allemaal doeltreffende redenen om intern te communiceren via schermen.

Productieprocessen inzichtelijk maken door middel van narrowcasting

In aanvulling op communicatie over processen neemt de vraag steeds meer toe om de beschikbare data en dashboards ook visueel op informatieschermen weer te geven. KPI dashboarding en datakoppelingen met ERP systemen of bekende pakketten als PowerBi of Clicksense passeren de revue geregeld. Doelstelling hiervan is het inzichtelijk maken van productieprocessen op chermen, zodat er waar nodig bijgestuurd kan worden op deze data. Hierbij kan gedacht worden aan het tonen van o.a.: lead times, order status, deadlines en resultaten van de voorgaande dag(en).

Samenvattend, digitale communicatie in de industrie is bezig aan een opmars. Er zijn veel redenen om via schermen doelgroep(en) te bedienen op verschillende locaties. Variërend van corporate informatie, productie en proces gestuurde communicatie tot thema specifieke berichtgeving. Allemaal op hun eigen manier doeltreffend voor het bereiken van de medewerkers op verschillende (internationale) locaties, maar ook buiten kantoor via de mobiele telefoon.

Industriële omgevingen zullen de komende jaren nog verder digitaliseren en daarmee zal de vraag naar schermen verder toenemen. Aangezien de branche wordt geleid door professionalisering en innovatie ligt in lijn der verwachting dat de vraag naar schermen en dashboading zal toenemen. Data is doorgaans al beschikbaar en de behoefte naar data visualisatie wordt alleen maar groter!

Digitale schermen in de industrie- TSS
Stefan Noordermeer
Stefan NoordermeerSales Manager

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact met mij op:

+31 (0) 182 555000