Evado, het systeem voor geavanceerde digitale visuele communicatie, is recentelijk verrijkt met een nieuwe feature.

Evado Event Planner, vernieuwde handige feature met oog voor verduurzaming 

Vanuit TSS productmanagement en software-ontwikkeling wordt continue gewerkt om de Evado software uit te breiden met extra features. Ook gebruikers van het systeem hebben invloed op de software roadmap. Zij kunnen aangeven welke functionaliteit ze missen of welke features mogelijk verbetert kunnen worden. Op die manier is een nieuwe feature ontstaan en toegevoegd aan het systeem, de Evado Event Planner.

Evenementen inplannen in narrowcasting uitzendingen 

De naam doet waarschijnlijk al vermoeden waar de feature over gaat. De Event Planner is bedoeld voor het snel en gemakkelijk toevoegen van een speciale uitzending aan een narrowcasting omgeving. Het karakter van die uitzending is dan van tijdelijke aard (event) en valt in feite buiten de reguliere uitspeelagenda tijden (schedules).

Normaliter heeft een uitzending bij een organisatie een starttijd en een stoptijd. Bijvoorbeeld starten om 08:30 uur en stoppen om 19:00 uur op werkdagen en geen uitzendingen in het weekend. Op deze tijden staan de schermen aan en gaan automatisch uit als de eindtijd aanbreekt. De Event Planner geeft de gebruiker de mogelijkheid om met een nieuw schedule als het ware in te breken op de bestaande schedules. Deze worden in feite overruled.

 Open dagen, narrowcasting in het onderwijs 

Een mooi voorbeeld van een toepassing van de Event Planner vinden we in het onderwijs. Binnen scholen worden vaak dingen georganiseerd die buiten de reguliere schooltijden liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan open dagen, ouderavonden, 10 minuten gesprekken, inloopavonden et cetera.

Op dergelijk momenten is het handig om de Event Planner functie in te zetten. Waarbij een reguliere planning bijvoorbeeld loopt alleen op doordeweekse schooldagen kan nu eenvoudig een extra uitzendingen worden ingepland op de open dag voor a.s. zaterdag. De informatieschermen starten op de nieuwe tijd en gaan vanzelf weer uit als het evenement afgelopen is. Onder andere het ROC van Amsterdam maakt gebruik van de nieuwe feature.

Slimme schedules zorgen voor minder stroomverbruik 

Hoe ging het vroeger zonder de Event Planner? Voordat de Event Planner beschikbaar kwam was de werkwijze dat gebruikers hun bestaande schedules gingen verlengen.  Zo werd een schedule die normaal liep tot 17:00 bijvoorbeeld verlengd tot 23:00 uur. Dit terwijl bijvoorbeeld de Ouderavond pas startte om 20:00 uur en afgelopen was om 23:00 uur. De schermen stonden dus tussen 17:00 uur en 20:00 ook aan terwijl dit in feite niet noodzakelijk was.

Door de Event Planner stopt de reguliere uitzending om 17:00 uur en start de Event uitzending om 20:00 uur. Dat de schermen tussendoor uit staan bespaart dus stroom. Weliswaar zijn deze besparingen op energiegebied bescheiden. Echter, op jaarbasis gemeten over alle Evado gebruikers kan dit tot leiden tot een mooie energiebesparing. In tijden van oplopende kosten op dit gebied zijn alle beetjes meegenomen.

Uiteraard is de Event Planner niet alleen handig voor gebruikers in het onderwijs. Ook binnen tal van andere segmenten is de functie handig in te zetten en biedt het extra voordelen en gemak.

Heeft u vragen over Evado of specifiek over de Event Planner? Neem gerust contact met ons op via info@tss.nl of via telefoonnummer 0182-555 000

TSS breidt partnernetwerk uit met Backstage AV