Het afgelopen jaar heeft een grote impact op de zorg en heeft er toe geleidt dat zorginstellingen, verpleeghuizen en zorgomgevingen anders zijn gaan kijken naar communicatie met bewoners. Vereenzaming treedt op, mensen kunnen hun activiteiten niet meer bijwonen en er ontstaat een behoefte aan maatschappelijke betrokkenheid. Zorgomgevingen worden dus voor uitdagingen gesteld. Hoe kunnen nieuwe communicatie deze uitdagingen verbeteren?

Effectieve interne communicatie en manieren om digitaal te communiceren worden daarom steeds belangrijker. Wat kunnen informatiekanalen hieraan bijdragen? De manier waarop een informatiekanaal wordt ingezet en wat het bijdraagt in de zorg staat centraal in deze blog.

Informatiekanalen als extra Zorg TV kanaal voor bewoners

Vrijwel elke bewoner heeft een eigen televisie tot zijn of haar beschikking voorzien van een select aantal  zenders. Dit televisiesignaal, doorgaans afkomstig van de bekende providers zoals Caiway, KPN of Ziggo komt binnen bij het signaal overname punt en wordt vanaf hier gebroadcast naar alle televisies.

Binnen het huidige aanbod van zenders kan ook een eigen zorg infokanaal worden toegevoegd. Dit kanaal kan worden voorzien van een eigen identiteit en kan worden gevuld met eigen content. Uitgangspunt is wel dat dit televisiesignaal centraal binnenkomt.

Waarom wordt een informatiekanaal in de zorg ingezet?

In een zorgomgeving maken we een onderscheidt naar communicatie in de centrale huiskamer
(een gezamenlijke ontmoetingsruimte) en in de woonkamer. Door een combinatie aan te bieden in beide ruimtes ontstaat er een gevoel van verbinding en maatschappelijke betrokkenheid. Aangezien niet elke bewoner fysiek de mogelijkheid heeft om erop uit te gaan, wordt hij/zij toch laagdrempelig geïnformeerd en geëntertaind.

Er zijn hele praktische toepassingen te noemen, zoals; het uitzenden van kerkdiensten, content van het koningshuis, verslaggeving van lokale activiteiten of ondersteunende sfeerbeelden bij feestdagen.  Daarnaast wordt er natuurlijk informatief gecommuniceerd over o.a. het menu van de dag, activiteiten, verjaardagen of andere praktische mededelingen van het verzorgingstehuis.

Op het moment dat er een evenement of bijeenkomst plaatsvindt waar een bewoner niet bij aanwezig kan zijn, dan kan hij/zij dit op zijn eigen kamer toch beleven.

Hoe zit dit technisch in elkaar?

Er wordt een media encoder geplaatst bij het signaal overname punt voorzien van HDMI inputs.
Onze broadcast player koppelt in via HDMI en afhankelijk van hoe de tv’s zijn ingeregeld  stuurt de media encoder DVBT/DVBC of multicast uit.

Bewoners kunnen als ware zelf inschakelen op een eigen kanaal. Je kunt er ook voor kiezen om de informatiekanalen via een platform te bedienen en beheren. Een voordeel hiervan is dat het informatiekanaal altijd start bij het aanzetten van de televisie.

Onze broadcast player en het CMS bieden de mogelijkheid om content te plannen op tijd. Bepaalde content wordt van te voren opgehaald en klaargezet, waardoor je het Evado platform gebruikt als uitzendstation. Hierdoor kun je content over de dag plannen. Daarnaast kun je per verzorgingshuis of verpleeghuis rechten en rollen instellen per gebruiker, waardoor je ervoor kunt kiezen om in alle huizen een en dezelfde content te communiceren of alleen specifieke content voor alleen die locatie. Zo krijg je een systeem dat zowel lokaal als centraal gevuld kan worden door verschillende gebruikers. Hierdoor krijg je een levendig en dynamisch informatiekanaal voorzien van de laatste actualiteiten en nieuwtjes.

Samenvattend, een informatiekanaal (narrowcasting) in de zorg is dynamisch en biedt vele voordelen. Het voorziet in maatschappelijke behoeftes en vergroot de betrokkenheid. Het vervangt papier en draagt bij aan efficiency. Het ondersteunt in de algemene informatievoorziening en is een mooi voorbeeld van hoe digitalisering kan bijdragen aan effectieve communicatie in de zorg!

zorg informatiekanalen

Bekijk ook deze zorg gerelateerde projecten

TSS Evado Maastricht UMC Narrowcasting
Rijndam revalidatie narrowcasting
Quarijn Narrowcasting
Stefan Noordermeer
Stefan NoordermeerSales Manager

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact met mij op:

+31 (0) 182 555000