Digital signage, het is een veel voorkomende term die op regelmatige basis in communicatie overleggen wordt genoemd. Maar wat wordt er nu precies verstaan onder digital signage en waarom neemt dit communicatiemiddel steeds meer toe in populariteit? In deze blog zet ik de verschillende beweegredenen voor digital signage uiteen en maak hierbij een onderscheid tussen interne en externe communicatie.

Wat is digital signage?

Digital signage is een communicatiemiddel waarbij digitale schermen worden ingezet om (dynamische) content op bepaalde tijdstippen op verschillende locaties te verspreiden naar de daarvoor bestemde doelgroep. Een uitzending bestaat doorgaans uit een afbeelding, video, tekst of een combinatie van meerdere elementen die al dan niet geanimeerd in een carrousel worden getoond. Het voornaamste doel is het prikkelen, inspireren of activeren van de doelgroep.
Onder een carrousel wordt verstaan een afspeellijst van templates, voorzien van relevante content die gedurende een vastgestelde periode continu voorbij komen. Afhankelijk van de locatie en de doelstelling van het scherm wordt de statijd bepaald en afgestemd op de doelgroep.

Wat wordt bedoeld met de statijd?

Met statijd wordt bedoeld de exacte tijd dat een template daadwerkelijk in beeld blijft staan, voordat deze rouleert en overgaat naar de volgende slide. De belangrijkheid van een boodschap bepaald hoe lang een boodschap in de uitzending blijft. Hierdoor vergroot je de kans dat een boodschap gelezen wordt en zijn doel bereikt. Naarmate je content op regelmatige basis voorbij laat komen dan slaan de hersenen dit automatisch op na loop van tijd. Afhankelijk van de doelgroep die je wilt bereiken (medewerkers, klanten, passanten etc.) stem je de content af op het moment.

Digital signage inzetten voor interne communicatie
doeleinden:
Bij TSS onderscheiden wij de 8 motieven voor het inzetten van digital signage. Deze motieven hebben allemaal gemeen het verbeteren van communicatie. Interne communicatie is een vrij breed begrip, maar omvat alle vormen van communicatie naar medewerkers binnen een organisatie of bedrijf. De traditionele nieuwsbrief en email wordt meer een meer vervangen voor digitale vormen van communicatie, waarbij mensen op verschillende plekken en devices informatie kunnen consumeren. Dit brengt ons bij het 1e motief, “informeren”.

8 motieven voor digital signage
ontdek de motieven voor digital signage

Motief 1: Informeren

Informeren wordt gezien als een voor de hand liggend motief die voor elke organisatie opgaat.
Informeren gaat over het delen van relevante bedrijfscontent en daarmee het vergroten van de betrokkenheid bij medewerkers. Informeren kan betrekking hebben op bedrijfsprocessen, innovaties, HR protocollen etc. De schermen zorgen ervoor dat je op een snelle manier deze informatie kan delen en de doelgroep bereikt met dynamische content.

Motief 2: Activeren

Zoals ik zojuist heb beschreven is informeren één van de hoofddoelstellingen binnen communicatie. Uiteindelijk wil je dat mensen wat doen met een boodschap en overgaan tot actie. Door de inzet van digital signage schermen wil je personen “activeren”. Activeren zorgt er voor dat personen geprikkeld en gestimuleerd worden, zodat ze overgaan tot actie of het geven van feedback over een bepaald onderwerp. Een praktisch voorbeeld is het vermelden van interne vacatures, waardoor je sneller mensen kan vinden door middel van digital signage displays. Evenals het plaatsen van korte berichten vanuit het intranet, zodat mensen getriggerd worden om het intranet te bezoeken. Dit zorgt voor een push en pull effect en versterkt beide communicatiemiddelen.

Motief 3: Employer Branding

Een communicatieboodschap heeft als doel een bepaald gevoel of beleving te creëren bij de doelgroep. Door personen uit de organisatie te betrekken bij de ontwikkeling en verspreiding van content op de schermen ontstaat er een associatie bij een merk of bedrijf. Mensen willen graag gezien en gehoord worden en trots zijn op hun organisatie. Dit wordt ook wel wel employer branding genoemd.

Door inzet van informatieschermen zet je op een gemakkelijke manier een merk of beleving neer richting je medewerkers, doordat je krachtige content snel kan afwisselen. Employer branding” is daarmee een belangrijk motief, waarmee je de positie van een bedrijf of product neerzet. Communicatie via digital signage schermen over bijvoorbeeld de drijfveren en motivaties van de organisatie, waarin het onderscheidend is en welke cultuur er heerst. Eigenlijk het fundament van een organisatie.

Motief 4: Educatie

Digital signage displays worden tevens ingezet om educatieve boodschappen over te brengen. “Educatie”, denk hierbij aan het trainen, onderwijzen en uitleggen van informatie aan mensen door middel van schermen. Hierbij kan gedacht worden aan de uitleg van procedures en protocollen
(bijv; veiligheidsvoorschriften, audits of informatie vanuit de afdeling HR).
Deze boodschappen zijn vaak essentieel voor een bedrijfsproces en welke op strategische locaties gecommuniceerd worden, zoals in kantines, productieomgevingen of in bouwketen.

Motief 5: Monitoren

In het verlengde van het motief educatie groeien de wensen en behoeftes vanuit organisaties om beschikbare data visueel op schermen te tonen door middel van signage. Bij TSS noemen we dit ook wel het motief “monitoren”.  Onder monitoring wordt verstaan het real-time monitoren van (productie) processen via KPI dashboards hetgeen inzicht geeft in performance en optie geeft tot bijsturing. Veelvoorkomend in productie en industriële omgevingen, maar ook steeds vaker gevraagd door bedrijven. Denk hierbij aan het tonen van data uit pakketten, zoals; PowerBi en Tableau.

Waarom wordt digital signage voor externe communicatie gebruikt?
Voordat wij dieper ingaan op de motieven voor externe communicatie, is het goed om even stil te staan bij het begrip externe communicatie.  Extern zegt het al, naar buiten toe. Met andere woorden alle communicatie vanuit een bedrijf naar klanten, aandeelhouders, algemeen publiek of leveranciers. Vertaal je dit naar digital signage dan hebben wij het hier over het communiceren via schermen langs onder andere snelwegen, in openbare ruimtes, aan de buitenkant van bedrijfspanden of bij de receptie. Waarbij bij interne communicatie vooral een informerend karakter heeft, is dit voor externe communicatie met name verkoop gestuurd.

Motief 6: Sales

Dit brengt ons ook meteen bij het eerste motief, “sales”. Hiermee wordt bedoeld directe promotie van producten of diensten (POS) met als doel om de verkoop op een betreffende locatie te stimuleren en te verhogen. Door middel van digital signage schermen kan je mooie content geanimeerd aanbieden, wat een gunstig effect heeft op de aankoopbeslissing van mensen.
Je ziet dit veel voorkomen in de hospitality en retail sector.

Deze omgevingen zijn bedoeld om mensen te doen bewegen tot aankopen en hen te verleiden met attractieve content en acties. Digital signage is een efficiënte manier om snel en effectief de doelgroep te bereiken en de content daarop aan te passen. De kracht zit hem vooral in het aanpassingsvermogen, waardoor je acties en promoties op het moment kan realiseren en toespitsen op de doelgroep.

Motief 7: Advertising

Aansluitend aan het motief sales wordt “advertising” veelvuldig overwogen bij de keuze voor
digital signage. Met advertising wordt bedoeld: via een (landelijk) netwerk van digitale schermen adverteren of het opzetten van een dergelijk netwerk (DOOH – Digital Out Of Home) als exploitatiekanaal. Grote A-merken zoeken creatieve manieren om in contact te zijn en blijven met hun doelgroep. Digital signage is uiterst geschikt om producten of diensten te promoten, op strategische locaties en plekken waar veel publiek langs komt.

Toepassingen zie je veel langs de snelweg, bij tankstations, in drukke winkelstraten of openbare ruimtes. Dit is ook de reden waarom je steeds meer digital signage displays ziet verschijnen op deze locaties. Ledwalls en high-brightness schermen (met een hoge lichtopbrengst) worden hiervoor veel ingezet.Het inzetten van signage displays ten behoeve van advertising biedt een potentieel verdienmodel. Er zijn zelfs partijen die een scherm exploiteren en als tegenprestatie voor de advertentie inkomsten een vastgesteld bedrag bieden.

Motief 8: Entertainment

Tot slot wordt digital signage ingezet voor vermaak en plezier, ook wel het motief “entertainment”. Hieronder wordt verstaan alle mogelijke toepassingen waarbij displays worden ingezet om mensen te entertainen. Praktische voorbeelden hiervan zijn schermen in wachtruimtes, een toepassing die ervoor zorgt dat mensen tijdens het wachten geëntertaind worden.

Digital signage, multifunctioneel en toekomstgericht!

Ondanks het feit dat digital signage internationaal al een ruime tijd een bestaand communicatiemedium is, biedt het vele mogelijkheden waar de meeste mensen in eerste instantie niet aan denken. Daarnaast neemt de vraag naar plaats onafhankelijke communicatie toe, zeker omdat het allemaal onzeker is hoe het huidige werkklimaat eruit komt te zien na corona. Mensen zullen gedeeltelijk thuis of gedeeltelijk op kantoor werken. De eisen die gesteld worden aan een digital signage platform zullen daarmee ook toenemen. Efficiency zal hierin centraal staan, oftewel vanuit 1 punt de communicatiebehoeftes vervullen, waarmee alle mensen in een keer bereikt kunnen worden. Concluderend, digital signage is multifunctioneel, niet direct gebonden aan een locatie en biedt veel mogelijkheden voor nu en de toekomst!

Stefan Noordermeer
Stefan NoordermeerSales Manager

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact met mij op:

+31 (0) 182 555000