MVO

Ten aanzien van MVO gaan we altijd graag in gesprek met (potentiele) klanten, partners en andere bij TSS betrokken partijen. Wat is het dat zij zoeken op dit gebied bij TSS?

Feitelijk hebben we als MKB organisatie wat meer de focus op duurzaam ondernemen dan op het totale spectrum van MVO. We kijken dus naar de eigen organisatie en medewerkers en de impact die we hebben op het milieu. Doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. TSS zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven

We zijn ons terdege bewust van de MVO indicatoren, prestatieladders en de mogelijkheid tot certificering. Dit zijn zaken waar we ons in verdiepen en afwegen wat het effect kan of zal zijn op onze organisatie en de samenleving maar ook of dit effect en of nut heeft voor onze klanten.

TSS Duurzaamheid & Energie

Wij proberen onze software zo efficiënt mogelijk te maken. Slimme software gebruikt minder processen en opslag wat een gunstig effect heeft op de energiebelasting. Onze software kan inzicht verschaffen in het energieverbruik van een klant door beschikbare dashboards te integreren in een narrowcasting uitzending. Tevens kan het gebruik maken van het openbaar Vervoer gestimuleerd worden door OV9292 reizigersinformatie toe te voegen aan een narrowcasting uitzending. Door het principe van locale contentopslag bij de players in te voeren en niet gebruik te maken van een streaming oplossing wordt het locale netwerk van een klant minder belast wat weer bijdraagt aan de energiebesparing.

We kijken naar duurzaamheid van producten van ons zelf en die van toeleveranciers, waarbij we hoge eisen stellen aan de kwaliteit en de levensduur. Lange levensduur zorgt voor minder productie wat een positief effect heeft op het milieu. Het werken met papier proberen wij tot een minimum terug te dringen zodat onze bossen gespaard blijven. Volledige digitalisering is hierbij het ultieme doel.

Middels tijdklokken zorgen we ervoor dat apparatuur en verlichting in onze organisatie niet langer aanstaat dan strikt noodzakelijk.

TSS is een voorstander van telewerken waardoor onze medewerkers niet de verplichting hebben om dagelijks naar kantoor te komen dit draagt bij aan het verminderen van de filedruk en de uitstoot van schadelijke stoffen.