Project omschrijving

Narrowcasting Bilfinger Industrial

In oktober 2019 zijn wij in contact gekomen met Bilfinger Industrial over de huidige invulling van hun narrowcasting pakket. Er was onvrede over het systeem en daarmee voldeed het niet meer aan de wensen en communicatiebehoefte voor de toekomst. Gebrek aan functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid hebben er mede voor gezorgd dat het systeem niet optimaal werd ingezet.  Na een gesprek met de Marketing & Communicatie afdeling en het testen van de huidige player hardware is besloten om te investeren in het Evado platform.

Veiligheid, een belangrijke thema in de industrie en bouwsector

Er wordt op 30 verschillende werkstations gecommuniceerd over onder andere veiligheid, compliance en interne audits. Aangezien er op de werkstations veel risico bestaat voor bedrijfsongevallen en er onder andere gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is communicatie rondom veiligheid essentieel. Om het gebruik van processen en procedures te professionaliseren speelt digitale communicatie een belangrijke rol. De schermen bevinden zich onder andere op locaties van BP, Dupont, Exxon Mobile en Shell. 

Er werken op de verschillende locaties diverse nationaliteiten en om die reden is het van uiterst belang dat deze veiligheidsinstructies worden gecommuniceerd. De kracht zit hem in de herhaling van de communicatie boodschap. De schermen hangen op strategische plekken waar mensen samenkomen, zoals in de bedrijfskantines en in het magazijn. Op het kantoor in Nederland en België wordt corporate content getoond, wat bijdraagt aan de branding en positionering van het bedrijf. Het systeem is in gebruik door de Marketing & Communicatie afdeling en zij publiceren de content. Dit gebeurd in samenwerking met de verantwoordelijke personen op locatie.   

Een efficiënte, maar doelgerichte oplossing door hergebruik van bestaande hardware

TSS heeft een CMS en standaard template set in de huisstijl van Bilfinger opgeleverd. De huidige players van XIBO worden hergebruikt en op termijn vervangen door de players van TSS. Omdat de wens er is om in de toekomst meer te gaan communiceren via schermen en uit het systeem te halen, zal er in de toekomst gefaseerd overgestapt worden naar onze player hardware. Er heeft een redactietraining plaatsgevonden voor het marketing en communicatie team
Het is een oplossing die draait in het netwerk en on premise wordt geïnstalleerd. De service maintenance en de SLA zijn in een totaalprijs afgenomen voor 3 jaar. 

Uitbreiding December 2020

Nadat het Evado platform zijn waarde heeft bewezen voor Bilfinger is besloten om uit te breiden richting een andere business unit, te weten; Bilfinger ROB. Bilfinger ROB  specialiseert zich op gebied van fabricatie en montage van leidingsystemen en fornuizen voor de (petro-)chemische industrie en de energiesector. De uitbreiding betreft hier een totaalpakket van 10 professional displays, players en software licenties. Er is voor deze uitbreiding een bewuste keuze gemaakt voor de player hardware van TSS, omdat dit makkelijker te beheren valt en software updates/upgrades eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor stijgt het netwerk naar 40 aansturingen. De locaties bevinden zich hoofdzakelijk in België.

Over de klant

Bilfinger Industrial Services heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige aanbieder van ondersteunende diensten voor de industrie. De organisatie in België en Nederland bestaat uit 1300 werknemers. Daarnaast zijn er nog eens 1200 medewerkers werkzaam via VCU-gecertificeerde bedrijven. Vanuit acht vestigingen in België en Nederland biedt Bilfinger Industrial Services een breed servicepakket: isolatie, steigerbouw, paintingtracing, asbestverwijdering, vuurbescherming en lawaaibeheersing. Met deze ondersteunende diensten bedienen ze grote multinationals in de industrie als BP, Exxon Mobile, Shell en Vattenfal.

Project details:

  • Klant: Bilfinger Industrial Services

  • Regio: Verschillende locaties in de haven van Antwerpen, Gent en Rotterdam

  • Aantal locaties: 30

  • Aantal schermen: 30

  • Oplossing: Narrowcasting

  • Toepassing: Corporate communicatie, interne communicatie

  • Opgeleverd: Q1 2020