Project omschrijving

Digitale bewegwijzering en bezoekersinformatie

Het LOC+ Hardenberg is een multifunctioneel gebouw met daarin ruim twintig verschillende organisaties voor uiteenlopende doelgroepen. De vele bezoekers die dagelijks langs en door de locatie bewegen hebben een behoefte aan duidelijke bewegwijzering en gerichte informatie. In beide gevallen gaat het om zeer dynamische informatie die vaak event gerelateerd is. Denk hierbij aan inentingen vanuit de GGD, een ouderavond bij een van de onderwijs instellingen of een lezing of training georganiseerd door de Bibliotheek. Iedere organisatie kan los van de eigen ruimte ook gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimtes en dat wisselt uiteraard continu. Het pand beschikt over meerdere ingangen die er voor zorgen dat de juiste routering van bezoekers nog complexer is. De statische bewegwijzering met behulp van geprinte hulpmiddelen voldeed niet meer en ook de wens om flexibel meer informatie te kunnen verspreiden kon niet worden ingevuld. Dit was het punt dat vanuit het LOC+ een aantal partijen, waaronder TSS, is uitgenodigd om mee te denken over een oplossing met behulp van TV schermen.

Dynamische bewegwijzering en informeren van bezoekers

Dit is het punt geweest dat wij het gesprek zijn aangegaan over de mogelijkheden van ons Evado narrowcasting systeem. Na meerdere gesprekken en demonstraties ging het nog tussen de huidige leverancier van de vaste bewegwijzering en TSS met het Evado platform. Uiteindelijk heeft onze expertise, ervaring en de flexibiliteit van de software de doorslag gegeven.

De definitieve vraag bestond uit een aantal onderdelen waarbij de dynamische bewegwijzering en het informeren van bezoekers altijd centraal moest staan. Bij de invulling is van buiten het pand naar binnen gedacht. Ten eerste was er de wens om buiten aan de aanrijd kant van de locatie een buitenzuil met 55’’ display te plaatsen. Het is de bedoeling om op de zuil o.a. parkeerinformatie en aankondigingen te tonen. Wanneer je met de auto in de parkeergarage geparkeerd staat loop je naar één van de twee ingangen die het pand vanaf de garage heeft. Bij beide ingangen is er de behoefte de locaties van de verschillende bedrijven kenbaar te maken en welke route te volgen. De beide parkeer ingangen komen uit bij een van de centrale ingangen.

Lopend kun je als bezoeker één van de drie centrale ingangen nemen. De eerste komt uit op het zorg- en welzijnsplein, de tweede komt uit op het cultuurplein en de laatste op het onderwijsplein. Bij iedere entree hangen één of meerdere schermen die niet alleen meer informatie over de organisaties op het betreffende plein laten zien maar ook de route naar de andere pleinen.

Project omschrijving LOC+ Hardenberg

Het project is opgestart met een stuk inventarisatie om de gebruikerswensen nog beter in kaart te brengen. Daarna hebben we het Evado CMS in de cloud geconfigureerd aan de hand van deze wensen. Los van onze standaard template set hebben we ook een Designer licentie geleverd zodat men geheel zelfstandig op ieder moment templates kan maken en aanpassen. Dit is in een dynamische omgeving natuurlijk erg belangrijk.

Voor de buitenzuil hebben we gekozen voor een oplossing van Diz informatiezuilen. De zuil is uitgerust met een 55’’ high brightness scherm met een lichtopbrengst van 3000 nits die portrait is geplaatst. De hoge lichtopbrengst zorgt er voor dat het scherm ook goed zichtbaar blijft bij direct zonlicht. Verder beschikt de zuil over climate control voor koeling tijdens de warme dagen en verwarming tijdens koude dagen. De zuil is ook door experts van Diz op locatie geplaatst. Ook voor de schermen in de garage hebben we gekozen voor een oplossing van dezelfde leverancier. Hier zijn 43’’ schermen in een behuizing met een veiligheidsglasplaat ter bescherming geplaatst.

Bij de verschillende ingangen en de grote doorloop zijn diverse 55’’ schermen van LG geleverd en hebben we ook twee bestaande schermen verplaatst. Voor alle schermen zijn in totaal 10 Evado players geleverd en ook de montage hebben we uitgevoerd. TSS was in dit project dus totaal leverancier voor software, hardware en montage.

Over LOC+ Hardenberg

Het LOC+ is de plek in de regio om te ontmoeten, (ver)binden, ontdekken en ontwikkelen. Een multifunctioneel gebouw van ruim 15.000 m2 waar organisaties uit het onderwijs, cultuur en zorg & welzijn zijn gevestigd. Het is een plaats waar faciliteiten, netwerk en kennis samenkomen. Samen zetten we de samenleving in beweging.

Ontmoeten, verbinden, ontdekken en ontwikkelen

Doe je binnen het LOC+ bij meer dan 20 bedrijven zoals onder andere bij de GGD IJsselland, de Bibliotheek Hardenberg, Alfa College, Zone College, ROC van Twente, Accare, Restart, Horizon begeleiding of het Samen Doen Team.

Dit kan in de rol als (jonge) ouder, als student, als oudere die een cursus volgt, als asielzoeker die een inburgeringscursus volgt of als volwassene die hulp zoekt. Het LOC+ is er voor de hele samenleving, de deuren staan voor iedereen open. Door deze ontmoetingen ontstaan er verbindingen, mooie initiatieven en netwerken. Dit heeft een positieve invloed op maatschappelijk en economisch gebied voor de hele regio. Het LOC+ is een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen door de aanwezigheid en verbinding van verschillende faciliteiten onder één dak. Dat geldt voor alle bedrijven die werken vanuit het LOC+, maar ook voor jou als bezoeker bij één van de organisaties of als student aan één van de scholen.

Project details:

  • Klant: LOC Hardenberg

  • Regio: Hardenberg

  • Aantal locaties: 1

  • Aantal schermen: 7 standaard schermen, 2 schermen in behuizing, 1 buitenzuil.

  • Oplossing: Narrowcasting

  • Toepassing: Bewegwijzering, interne communicatie, externe communicatie.

  • Opgeleverd: Eerste oplevering Q1 2020