Project omschrijving

Narrowcasting op 23 locaties bij het ROC van Amsterdam & Flevoland

De eerste gesprekken met het ROC van Amsterdam zijn gestart in januari 2020. Uit de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat men niet tevreden was over de huidige narrowcasting leverancier. In de zomer van 2020 is een onderhandse aanbesteding opgesteld en hiervoor zijn 3 leveranciers geselecteerd.  I.v.m. de toenemende corona in 2020 werd besloten om de aanbesteding een jaar op te schuiven en deze is uiteindelijk definitief uitgevoerd in juli 2021. Uit de gunning bleek dat wij met ons Evado platform de beste inschrijving en aanbieding hadden en hiermee de opdracht gegund hebben gekregen voor de komende 4 jaar.

Functionele eisen narrowcasting systeem

Een aantal belangrijke functionele eisen die zijn gesteld aan het narrowcasting systeem:

 • Het maken van presentaties o.b.v. afbeeldingen, video’s, nieuws en live feeds;
 • Rechten en rollen per gebruiker en locatie instelbaar;
 • Publicatie van centrale berichten over alle MBO colleges en voortgezet onderwijs scholen;
 • Beheersbaar en flexibel systeem waardoor uitbreidingen makkelijk te realiseren zijn;
 • Creëren en ontwikkelen van eigen templates;
 • Het automatisch kunnen laden van de agenda van de website;
 • Verschillende zones aansturen met verschillende content databronnen.
roc logo

Content eisen aan het narrowcasting systeem

De belangrijkste content eisen t.b.v. het narrowcasting systeem:

 • Content dient in maximaal 1 minuut geplaatst of aangepast te kunnen worden;
 • Het is mogelijk om content in de toekomst te plannen en een weekplanning uit te werken;
 • Het Evado CMS maakt het mogelijk om verschillende berichten op verschillende schermen op  verschillende tijden en dagen te tonen;
 • Content dient zowel in landscape als portrait geplaatst te kunnen worden.
 • Het systeem ondersteund zowel Full HD als 4K content.
Narrowcasting ROC van Amsterdam - Evado

Technische eisen aan het narrowcasting systeem

Ten aanzien van de technische eisen:

 • Licenties en gebruiksrechten zijn uit te breiden en/of te reduceren met behoud van  functionaliteit en stabiliteit;
 • De mediaspelers dient te beschikken over een automatische hardware reset (watchdog);
 • De user interface voldoet aan de HTML-5 standaarden van W3C;
 • De narrowcasting software is onafhankelijk van merken en type schermen.

Het project

Het project start met 155 players, waarvan een aantal players hoofdzakelijk worden ingezet voor het afspelen van 4K content. Bij de inrichting van het CMS is er rekening gehouden met de rechten van de verschillende gebruikers. Hierbij is een onderscheidt naar gebruikers die alleen op een scherm of specifieke vestiging mogen publiceren en Admin gebruikers die over het hele systeem kunnen publiceren.

Naast de totale inrichting van het CMS, waarbij er rekening wordt gehouden met de huisstijl zijn er landscape en portrait templates ontwikkeld. De benodigde trainingen worden per college gedaan. Aangezien het ROC van Amsterdam ook de designer software krijgt, zal naast de redactie en beheerder training ook de designer training plaatsvinden.

De designer software zal op de centrale marketingcommunicatie worden gebruikt door grafisch vormgevers. Omdat er gebruik gemaakt wordt van bestaande schermen, zullen de nieuwe mediaplayers hierop worden aangesloten. Onze vaste installateur zorgt voor de demontage van de schermen en montage van de nieuwe players op de 24 verschillende locaties.

Narrowcasting ROC van Amsterdam

Narrowcasting op scholen

Narrowcasting wordt tegenwoordig op praktisch elke MBO, HBO of universitaire instelling toegepast. Op scholen valt er veel te communiceren, aangezien er veel activiteiten zijn gedurende het hele jaar. Narrowasting schermen worden op scholen meestal geplaatst op strategische plekken en bij belangrijke doorlooproutes. De schermen hangen in centrale hallen, gangen of in de kantines.

De schermen worden grotendeels ingezet om studenten te informeren en activeren.Via informatieschermen worden studenten geïnformeerd over het activiteiten & evenementenprogramma, over praktische en facilitaire informatie, open dagen en worden maatschappelijke boodschappen getoond. Daarnaast wordt er o.a. de vervoersinformatie getoond van het openbaar vervoer van trein, tram of bus.

De informatieschermen worden natuurlijk ook goed gebruikt tijdens open dagen met inspirerende content van de opleidingen. De schermen dragen bij aan het imago van de school en het aantrekken van nieuwe studenten.

Over de klant

De stichting ROC van Amsterdam – Flevoland bestaat uit twee onderwijsinstellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs: het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan op negen mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. Het ROC van Flevoland biedt zo’n 130 opleidingen op drie mbo-colleges: twee in Almere en een in Lelystad.

Project details:

 • Klant: ROC van Amsterdam & Flevoland

 • Regio: Amsterdam en Flevoland

 • Aantal locaties: 23

 • Aantal schermen: 155

 • Oplossing: narrowcasting 

 • Toepassing: studenten communicatie, corporate communicatie, event communicatie

 • Opgeleverd: 1e oplevering gepland Q1 2022, volledige oplevering verwacht: begin Q2.