Smart industry

In de komende tien jaar zal de wereldeconomie ingrijpend veranderen. Vooral door de onstuitbare opmars van het internet en het enorme tempo waarin nieuwe technologische ontwikkelingen zich aandienen. De optelsom en integratie van al deze ontwikkelingen in ons leven en werken betekenen een vierde industriële revolutie:
Smart Industry.


Smart visualisatie

Bij Smart Industry draait het om slimme internet- en ict-toepassingen waarbij de productie zo optimaal mogelijk wordt ‘geautomatiseerd’. Het gaat dan niet alleen om de klassieke maakindustrie, maar in beginsel om alle bedrijfssectoren in onze economie. Met behulp van digitalisering en de inzet van nieuwe technologie worden overal bedrijfsprocessen slimmer en efficiënter gemaakt.

Het komende decennium zal Smart Industry de nieuwe groeimotor en banenmachine van Nederland gaan worden. Het digitaal koppelen van bedrijfsprocessen en visualiseren van bedrijfsprocessen speelt daarbij een belangrijke rol. TSS Cross Media Group in Gouda heeft zich gespecialiseerd in Visual Business Communications en heeft hiervoor het Evado Platform ontwikkeld waarmee inmiddels vele projecten zijn gerealiseerd. Met Evado kan bedrijfsinformatie via het Internet wereldwijd worden getoond op smartphones, tablets, TV's, Videowalls en kan daarnaast worden gekoppeld met bestaande broadcastnetwerken voor grootschalige verspreiding van de informatie. Evado kan worden gekoppeld met meerdere (Cloud) platforms voor ERP, CRM etc. waardoor de bedrijfsinformatie geautomatiseerd kan worden verwerkt en weergegeven op voornoemde schermen. Hierbij is het bijzonder dat het Evado platform meerdere informatiestromen tegelijkertijd kan bewerken waarmee voor een bepaalde locatie of persoon de gewenste informatie kan worden getoond.


Inzage in relevante en actuele data
op vele schermen
Visueel overzicht van uw relevante bedrijfsdata en KPI's

De visuele communicatie oplossingen van TSS maken het mogelijk om content op zowel TV schermen als tablets en smartphones tegelijkertijd te publiceren. De communicatie/publishing toepassing kunnen worden gerealiseerd middels een aantal Evado kernproducten. Deze Evado produkten zijn:

De Evado multi-screen producten van TSS

Met deze producten kunnen tal van configuraties worden samengesteld telkens weer geoptimaliseerd naar aanleiding van uw wensen en requirements. Evado kan als totaal pakket worden aangeschaft (eenmalige investering) of als een service worden afgenomen (Cloud).