Wat is narrowcasting ? Nog vaak wordt ons deze vraag gesteld. Dit artikel is bedoeld om hier een compleet en duidelijk antwoord op te geven. Na het lezen van dit stuk bent u volledig op de hoogte van wat narrowcasting is, wat de betekenis is, wat het doel is van narrowcasting schermen, hoe u dit succesvol kunt inzetten in uw organisatie of instelling en nog veel meer. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, aarzelt u dan niet en neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wat is narrowcasting - betekenis-uitleg -mogelijkheden

Wat is narrowcasting? Een definitie

Er bestaan verschillende definities over de betekenis van narrowcasting. Het meest simpel gesteld kunnen we zeggen dat narrowcasting het tegenovergestelde is van broadcasting. Broadcasting wil zeggen dat je met dezelfde uitzending of content een zeer grote doelgroep wil bereiken op hetzelfde moment. Voorbeelden zijn de tv uitzendingen van de bekende zenders zoals SBS of RTL. Bij narrowcasting is wat we willen bereiken precies het omgekeerde van broadcasting . Oftewel, we willen met op maat gemaakte content en uitzendingen een specifieke doelgroep bereiken op een bepaalde tijd binnen een bepaalde omgeving. Verderop in dit artikel gaan we uitgebreid in op de tools die u nodig heeft.

Een andere betekenis van narrowcasting is ook te lezen op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Narrowcasting


Narrowcasting
versus digital signage

Voordat we inhoudelijk verder gaan, is het goed om nog kort stil te staan bij een ander woord voor narrowcasting namelijk digital signage. Betekenen deze begrippen nu hetzelfde of is er wel degelijk een verschil? Voor het antwoord moeten we eigenlijk over de grenzen kijken.

Digital signage is van oorsprong een Amerikaans begrip. Vanuit passieve geprinte posters (signs) werd een overgang gemaakt naar digitale posters, oftewel digital signs. Het inzetten van deze methodiek werd hiermee dus digital signage. Met name in de advertising en retail werd dit ingezet. Deze term is internationaal de standaard geworden. Narrowcasting heeft wat mij betreft van origine een veel bredere lading. Motieven om narrowcasting in te zetten zijn lang niet altijd adverteren maar kunnen elke vorm van toegespitste content zijn op een digitaal scherm. In de loop der jaren zijn de toepassingen op het gebied van digital signage en narrowcasting wel meer naar elkaar toe gegroeid. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de term narrowcasting vrijwel alleen in Nederland en België wordt gebruikt. Digital signage is de internationale term.


Starten met narrowcasting. Wat heb je allemaal nodig?

Oké, nu we hebben vastgesteld wat narrowcasting precies is, kunnen we gaan kijken naar wat er nodig is om te gaan starten met narrowcasting. Het gaat dus om het presenteren van relevante informatie aan een beperkte doelgroep op een bepaald moment. Deze informatie komt op een digitaal scherm (narrowcasting scherm). We hebben dus vormgeving nodig om de informatie op een aantrekkelijke manier te tonen aan ons publiek. In de praktijk werkt het zo dat de vormgeving wordt bepaald in zogenaamde narrowcasting templates.

Narrowcasting templates

Wat is een narrowcasting template? Op zich is dit te vergelijken met een template van een website. Het is een bepaalde opmaak die aangeeft hoe je je informatie en content kunt indelen en tonen op het digitale scherm. Een template heeft een vaste indeling, bijvoorbeeld een video in combinatie met een tickertape. Of een afbeelding in combinatie met een RSS feed van nu.nl en een tickertape. Een uitzending is doorgaans een aaneenschakeling van diverse templates achter elkaar. Ze worden als het ware in een carroussel afgespeeld. Uiteraard kan per scherm een andere set van templates worden afgespeeld (dit zou in ieder geval een vereiste moeten zijn). We willen namelijk de informatie gericht kunnen aanbieden en visueel zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Van enorm belang is het of het binnen een systeem mogelijk is om zelf templates eenvoudig te maken, en of deze templates zelf aan te passen zijn. Hoe beperkter deze mogelijkheden zijn des te lastiger is het om uw content aantrekkelijker te presenteren aan uw doelgroep. Sommige systemen leveren een vaste set aan templates mee. Andere aanbieders bieden een ontwerp tool om zelf templates te kunnen maken. Weer andere leveren beide opties. Omdat narrowcasting iets is wat de meeste bedrijven willen gaan inzetten voor een langere periode, is het goed om te kijken wat voor uw situatie de meest gewenste oplossing is ten aanzien van templates. Flexibiliteit of een vaste set?

Wilt u graag uw huisstijl waaronder huisstijlkleuren en huisstijl lettertypen doorvoeren in uw omgeving let er dan goed op of dit mogelijk is binnen de template designer software.

Voorbeelden van narrowcasting templates

Digital Signage - ROC
TSS Evado ROC Twente Narrowcasting Template design


Online versus offline template creatie

Als we het hebben over het maken van templates dan zijn er nog twee verschillende manieren om dit te doen. Er zijn namelijk narrowcasting systemen waarbij het ontwerpen van templates online moet gebeuren, via de cloud. Aan de andere kant zijn er ook template design pakketten die stand alone op een pc omgeving werken. Om het verschil goed te kunnen uitleggen moeten we eerst kijken naar wie er templates maken en hoe vaak er nieuwe templates gemaakt zullen gaan worden.

In de meeste gevallen wanneer bedrijven zelf templates willen maken dan wordt dit gedaan door vormgevers vanuit de marketing of communicatie afdeling. Bij de start van het narrowcasting project zullen veel templates gemaakt worden maar naarmate de tijd vordert zal er af en toe een template gemaakt of gewijzigd worden. Het is dus niet echt noodzakelijk dat het design pakket in de cloud draait omdat in de praktijk er niet veel mensen mee zullen werken. Dit ligt volledig anders bij de CMS omgeving, maar hierover later meer. Omdat het bij het maken van templates gaat om grafische bewerkingen die enige processing power vergen kan een systeem in de cloud wat trager functioneren versus software op een laptop van een designer.

Bij simpele templates zal het niet veel uitmaken voor welke oplossing men kiest. Bij complexere templates met bijvoorbeeld veel data, transities, video et cetera kan het prettiger werken zijn met een lokale template designer omwille van snelheid.


Narrowcasting
content management

Inmiddels weten we wat templates zijn en hoe we ze kunnen maken. Dan wordt het nu tijd voor een ander belangrijk, zo niet wellicht het belangrijkste, onderdeel in een narrowcasting configuratie, het content management systeem. Afgekort het CMS.

Een template heeft van zichzelf geen content in zich. Alleen de indeling van verschillende content soorten (tekst, video, afbeeldingen, audio etc.) en hoe deze is vormgegeven. In het CMS gaan we daadwerkelijk content toevoegen aan de templates. Wat is nu verder functionaliteit die we mogen verwachten van een professioneel CMS ? De belangrijkste hoofdonderdelen van een narrowcasting CMS zijn onder andere:

User Management

Hiermee bedoelen we de mate waarin het mogelijk is om verschillende soorten gebruikers aan te maken in het narrowcasting CMS. Bij de wat uitgebreidere systemen is het mogelijk om rollen aan te maken zoals bij voorbeeld een redacteur of een baliemedewerker of een administrator. Aan elk van deze rollen wordt dan een set aan rechten toegekend. Voegt u een gebruiker toe met eenzelfde rol dan worden automatisch de rechten overgenomen.
Een flexibel in te richten systeem op het gebied van user management is zeer belangrijk. Het bepaald namelijk in grote mate hoe gebruikersvriendelijk het systeem wordt ervaren door de gebruikers. Iemand die 1 scherm onder zijn of haar beheer heeft, zal het niet nodig vinden om alle features en functies van het CMS te zien. Een administrator vanuit de IT afdeling zal dit bijvoorbeeld wel zeer wenselijk vinden.

Playlists

Narrowcasting playlists zijn de daadwerkelijke uitzendingen die afgespeeld gaan worden op de narrowcasting schermen. Een playlist of uitzending bestaat doorgaans uit een serie templates die worden voorzien van content. Deze content kan afkomstig zijn van mensen (redactie) of via geautomatiseerde content koppelingen. Dit kan zijn een rss feed van bijvoorbeeld nu.nl of een koppeling met een intern systeem zoals bijvoorbeeld het intranet van uw organisatie.

Scheduling

Met scheduling  in het narrowcasting CMS wordt bedoeld het plannen van een gemaakte uitzending. Oftewel, wanneer wordt welke content getoond op welk scherm. En, wanneer moet deze informatie weer vervangen worden door nieuwe content. Scheduling raakt de basis van narrowcasting namelijk hoe beter je de content kunt plannen hoe gerichter je de informatie verstrekt. Het is dus belangrijk dat het systeem beschikt over uitgebreide mogelijkheden om te kunnen schedulen en dat dit tevens op een makkelijke manier te realiseren is.

TSS / Evado Narrowcasting CMS

Feeds

Externe feeds, content koppelingen, data feeds het zijn een aantal bewoordingen die we tegenkomen maar die in hoofdlijnen hetzelfde betekenen. Namelijk, content/informatie van derden of externe bronnen (dus anders dan het narrowcasting systeem zelf) die we importeren in het narrwocasting CMS. Het doel hierbij is om die content te tonen in onze narrowcasting uitzendingen.

Er zijn een aantal manieren om externe content op te halen en vervolgens te tonen in het CMS. Dit kan bijvoorbeeld heel simpel via een RSS feed of veel uitgebreider via XML of HTML koppelingen. Hoe meer mogelijkheden een systeem biedt op dit vlak of prettiger het is. De beste narrowcasting uitzendingen bestaan namelijk meestal uit een combinatie van informatie vanuit redactie in combinatie met content van externe bronnen. Die content van externe bronnen komt namelijk automatisch op beeld en toont dus altijd actuele informatie!

Templates

Zoals we inmiddels weten bestaat de narrowcasting uitzending uit een verzameling van templates. Deze templates vormen dus ook een belangrijk deel van het CMS. Dit gedeelte raakt direct de redactie, oftewel de contentverwerking via mensen. Hoe eenvoudiger en sneller dit gedeelte werkt hoe succesvoller uw narrowcasting zal zijn. Immers, als het systeem door de redactie als te moeilijk wordt ervaren dan zal er minder mee gewerkt gaan worden.

Player overzicht

Een uitzending wordt op een scherm afgespeeld. Dit kan op diverse manieren, hier kom ik later nog op terug. Wat zeer wenselijk is, is dat binnen het CMS een duidelijk overzicht is van alle players, de playergroepen, locaties van de players et cetera. Met name voor beheerders is het goed om dit overzicht te hebben. Uitgebreidere systemen kunnen ook aangeven of players live staan, of uit staan of er technische issues zijn e.d.

Media Library

Wat zou narrowcasting zijn zonder content? Helemaal niets natuurlijk en dus moet het mogelijk zijn om snel en eenvoudig content toe te voegen in het CMS. Of het nu gaat om afbeeldingen, foto’s, video of andere content het moet overzichtelijk in het CMS komen te staan.

tss-evado-cloud-premise

Evado | Cloud of On Premise?

Evado is beschikbaar als Cloudservice of kan worden geïnstalleerd binnen uw eigen netwerk (on premise). Maar liefst 85% van alle klanten kiest voor de Cloud!

85%
15%

Cloud versus On premise CMS

In het vorige stuk hebben we gekeken naar het CMS en welke onderdelen hier minimaal in aanwezig moeten zijn. Maar er is nog meer te vertellen over een narrowcasting CMS. Uiteraard kent elk CMS een hele lijst met features en functionaliteit maar daar wil ik in dit artikel niet verder op ingaan. Wel is het goed om te kijken naar de twee verschijningsvormen van een narrowcasting CMS die we tegenkomen in de markt. Het gaat hierbij dan om het CMS in de Cloud en het CMS “on premise”.

“on premise” narrowcasting CMS

Wat wordt hier precies mee bedoeld? Op zich is het vrij eenvoudig, on premise betekent namelijk net zoiets als “op eigen terrein” of “in het gebouw”. Het houdt dus in dat het CMS bij u op uw eigen locatie draait, meest waarschijnlijk in de IT ruimte van uw organisatie. Het is gebruikelijk dat bij deze vorm het ook gaat om een eenmalige aanschaf van het systeem. Het draait immers op uw eigen locatie. Er zijn geen maandelijkse abonnementskosten van toepassing.

Narrowcasting CMS in de Cloud

In tegenstelling tot “on premise” draait het CMS in de Cloud niet op uw eigen locatie maar maakt u gebruik van het CMS in de cloud van de narrowcasting aanbieder. De CMS software staat dus niet fysiek op uw eigen locatie. In deze variant betreft het vaak een abonnementsvorm waarmee maandelijkse kosten gemoeid zijn.

Een veel gehoorde opmerking is dat mensen aangeven sowieso over een web based narrowcasting systeem te willen beschikken. Dit heeft echter niets te maken met de bovengenoemde varianten. In alle twee de gevallen kan het CMS via de webbrowser benaderd worden. In het ene geval surft u naar een interne server in het andere geval naar een externe, dat is het verschil.

Waarom kiezen voor de ene of de andere variant? Hierbij een korte opsomming van wat verschillen:

 • “on premise CMS” is op basis van een eenmalige investering, Cloud=maandelijkse kosten;
 • Bij de Cloud versie zijn doorgaans software updates/upgrades verwerkt in het tarief, u betaalt hier dus niet apart voor;
 • Bij een Cloudvariant heeft u zelf geen omkijken naar het beheer, dit is de verantwoordelijkheid van de aanbieder;
 • Als u bedrijfsinformatie ( KPI’s, sales, personeelsinfo et cetera) wilt gaan presenteren op uw narrowcastingschermen dan kan het zijn dat u die informatie liever op de interne servers houdt. Oftewel, mogelijk wilt u deze informatie niet op externe hostingservers hebben staan. Dit is natuurlijk afhankelijk van het type informatie en uw bedrijfs- c.q. IT policies.


Narrowcasting players

 In ons artikel “wat is narrowcasting” zijn we nu aangekomen bij een zeer belangrijk onderdeel binnen een narrowcastingconfiguratie. In dit stuk gaan we het namelijk hebben over narrowcasting players of anders genoemd digital signage players. Beide zijn vergelijkbaar.

Wat is een narrowcasting player?

De uitzending die u door middel van templates en het CMS heeft gemaakt moet nu worden afgespeeld op een scherm. Deze taak ligt bij de player. De narrowcasting player zorgt er dus voor dat de juiste playlist of uitzending op het juiste moment wordt getoond op het scherm. De player staat dus in verbinding met het CMS en via schedules weet de player op welk moment welke content moet worden afgespeeld. Niet alle systemen werken hetzelfde maar hier komt het in grote lijnen op neer.

In de meeste gevallen (naar mijn mening ook de beste) slaat de player de content en de schedule lokaal op. Oftewel, op de hardware van de player zelf. Het voordeel hiervan is dat er weinig tot geen netwerkbelasting ontstaat. Een ander voordeel, als de verbinding met het CMS wegvalt dan blijft de player gewoon zijn uitzending doorspelen.

Waarom is een narrowcasting player zo belangrijk?

Deze vraag wordt vaak gesteld. Dit heeft als reden dat de players, naast de narrowcasting schermen, een repeterend onderdeel is in een narrowcasting configuratie. Hiermee bedoel ik dat bij meer schermen er ook meer players nodig zijn. Dit heeft een direct effect op de kosten. Maar, de player is eindverantwoordelijk voor onze content. Het is dus belangrijk dat de play-out (het afspelen van..) zo goed mogelijk verloopt en bij voorkeur voor een zo lang mogelijke periode.

Welke narrowcasting player heb ik nodig?

Logischerwijs moet de leverancier een goede optie aanbieden. Het gaat vooral om welke uitzendingen u wilt gaan maken en tonen. Dit vraagt namelijk om meer of minder power van een player. Er is niet één type narrowcasting player, er zijn er velen. Deze diversiteit heeft natuurlijk een reden. Er zijn hele goedkope players bedoeld voor simpele uitzendingen en er zijn duurdere players bedoeld voor meer geavanceerde uitzendingen wellicht op hogere resolutie. Hier tussenin zit nog een heel scala aan overige opties.

Belangrijk zijn hoofdzakelijk twee punten:

 • Performance, wat kan de player allemaal goed aan als we kijken naar onze content en uitzendingen;
 • Stabiliteit, hoe lang gaat de player mee voordat er uitval begint op te treden.

Nadelig is dat het eerste te achterhalen is bij een demo, het tweede is iets wat u in de praktijk zult gaan ervaren. Dan moet u kunnen vertrouwen op het advies van uw leverancier.

Over players valt nog heel veel meer te vertellen. Zo kunnen we nog een onderscheid maken in dedicated narrowcasting players ( externe playerhardware). Of in schermen geïntegreerde players, de zogenaamde SoC players. Hierover binnenkort meer in een ander artikel. 

arrowcasting player voorbeeld

Narrowcasting aanbieders

Naast dat het interessant is om te weten wat narrowcasting is, is het natuurlijk ook goed om te weten welke verkopende partijen er in deze markt actief zijn. Hier zijn er een aantal mogelijkheden.

We zien dat narrowcasting wordt aangeboden door fabrikanten. Dit zijn de bedrijven die zelf de narrowcasting software en/of hardware maken en tevens ook aanbieden. Vaak doen ze dit als een totaal project. Er zijn audio visuele resellers. Dit zijn AV partijen die een product van een fabrikant wederverkopen. Ook komen we IT bedrijven tegen die als reseller of partner optreden van een narrowcastingfabrikant. Om het nog wat ingewikkelder te maken komen combinaties echter ook voor.

Op zich is het interessant om nog even terug te gaan naar de narrowcasting fabrikanten. Ten slotte komt uiteindelijk alle narrowcasting software hier vandaan, direct of indirect. Wat dat betreft is narrowcasting nogal een containerbegrip. Hier bedoel ik mee dat binnen 1 woord een zeer groot aantal varianten van ogenschijnlijk dezelfde oplossing zitten. Uw boodschap via een Powerpoint op een scherm zetten is al narrowcasting, het aansturen van 1000 schermen in meerdere landen is het echter ook. Hoe weten we nu welke oplossing voor ons het meest geschikt is? Hier komt u alleen achter door met meerdere aanbieders te praten en goed kennis te nemen van de software en alle mogelijkheden.

Valkuilen van narrowcasting

Het is belangrijk om een narrowcastingproject goed te starten. Nog belangrijker is het om het succesvol jarenlang te laten draaien. Graag delen we hierbij een aantal valkuilen m.b.t. narrowcasting die we in de praktijk tegenkomen:

 • Onvoldoende tijd en effort steken in de selectie van een leverancier.
  Dit kan er voor zorgen dat u niet datgene krijgt wat u had verwacht.
 • Beperkte voorbereiding in de interne organisatie.
  Vaak spelen afdelingen zoals IT, Communicatie, Marketing, Vormgeving, Facilitair een rol. Betrek deze mensen vooraf en geef aan wat er van hen verwacht wordt.
 • De doorlooptijd wordt onderschat.
  Uiteraard is dit sterk afhankelijk van de grootte van het project maar vaak blijkt dat klanten hun eigen rol en planning te optimistisch neerzetten.
 • Schermen op verkeerde plekken.
  Bedenk goed welke mensen u wilt bereiken met de narrowcasting en zorg dat de schermen op juiste locatie komen te hangen. N.B. een goede narrowcasting leverancier geeft u graag advies over dit onderwerp!
 • Geen actuele content/verouderde content.
  Bij narrowcasting valt of staat alles met de aandacht die u weet te trekken bij uw doelgroep. Schermen die dag in dag uit dezelfde content tonen verliezen hun attentiewaarde.
 • Te veel informatie vertrekken.
  Soms willen we graag heel veel vertellen, echter de kracht ligt vaak in de eenvoud. Probeer to-the-point te zijn en werk veel met visuals in plaats van veel tekst. Immers, 1 beeld zegt meer dan 1000 woorden.
 • Gebrek aan uniformiteit, stijlbreuk.
  Het is belangrijk om, net als bij uw andere huisstijldragers, om uniform te blijven. Door wisselende redacteurs of verschillen in content kan er snel een ratjetoe aan informatie ontstaan. N.B. meer geavanceerde pakketten bieden hiervoor de juiste tools!

Wat kost narrowcasting?

Oké, na al deze informatie over ons onderwerp “ wat is narrowcasting” zijn we nu aangekomen bij het laatste gedeelte. Het gaat hierbij om een belangrijk onderwerp namelijk wat zijn de kosten van narrowcasting? Deze vraag wordt ons vanzelfsprekend regelmatig gesteld en een compleet en duidelijk antwoord geven is soms best lastig. Narrowcasting prijzen worden hier en daar op het Internet vermeld. Vaak gaat het hierbij om de prijs van een cloud abonnement. Prijzen van narrowcasting zonder abonnement worden vaak niet vermeld op websites van aanbieders.

Een narrowcastingproject bestaat uit diverse onderdelen zoals hardware (players en schermen), software, templates, montage en installatie, services levels en software service contracten. Als we dus een compleet beeld willen schetsen van de kosten dan moeten al deze onderdelen meegenomen worden. Simpelweg stellen dat de narrowcasting 17,50 per maand kost in het geval van een cloud oplossing is eigenlijk zeggen wat het project je doorlopend kost nadat het is opgestart. Hierbij is dan niet meegenomen wat de initiële kosten waren om het project op te starten.

De prijs van een narrowcasting configuratie heeft te maken met de omvang en de complexiteit. Logischerwijs, als we meer players en schermen nodig hebben dan stijgen de kosten van de hardware maar dus ook van de montage. Grotere netwerken hebben vanzelfsprekend ook meer onderhoud nodig dan kleinere. Complexiteit kan betekenen dat er veel koppelingen gemaakt moeten worden met het narrowcasting CMS, dit kost uren en hierdoor kunnen de kosten toenemen.

Vaak zijn er meerdere afdeling binnen een organisatie betrokken bij een narrowcasting project. Marketing & Communicatie, IT of facilitair zijn doorgaans de afdelingen waar we mee te maken hebben. Het is belangrijk dat de wensen van alle betrokken partijen inzichtelijk te hebben zodat het beste narrowcasting pakket gekozen kan worden.

TIP!

Een narrowcasting configuratie gaan de meeste bedrijven niet inzetten voor een paar maanden. Nee, het gaat vaak om een strategische beslissing om de communicatie te verbeteren en die voor jaren ingezet moet kunnen worden. Neem dan ook altijd de tijd om te vragen om een uitgebreide demonstratie van de software en de mogelijkheden. Wees er zeker van dat wat je koopt ook is wat je verwacht dat het is zodat er later na de oplevering geen teleurstellingen ontstaan.

Michel Bons
Michel BonsManaging Director

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact met mij op:

+31 (0) 182 555000