Project omschrijving

Wachtkamercommunicatie GGZ Cirya

Doelstelling: narrowcasting als tool voor wachtkamercommunicatie.

In augustus 2019 zijn wij benaderd met de vraag dat er sterke behoefte was aan wachtkamer communicatie bij de verschillende vestigingen in Rotterdam en Dordrecht. In het verleden werd er met name gewerkt met USB sticks en dit was nogal tijdrovend en inefficiënt. Dit leiden ertoe dat belangrijke behandelinformatie niet altijd op het juiste moment bij de cliënten belanden.  Om dit probleem op te lossen en efficiënter te werken is er besloten om schermen in te zetten in de wachtkamers.

Narrowcasting als efficiënte oplossing binnen een GGZ instelling

De narrowcasting oplossing heeft met name een informatief en educatief karakter. Het gaat er hier om dat cliënten zich bewust zijn van hun psychische aandoening en tips krijgen hoe ze hier beter mee om kunnen gaan. Denk hierbij aan informatie over nieuwe medicatie en behandelingen. Daarnaast wordt er algemene informatie over de instelling gecommuniceerd, zoals openings en sluitingstijden. Deze informatie wordt afgewisseld met het nieuws.

Welke toegevoegde waarden heeft wachtkamercommunicatie

De reden waarom er gekozen is voor narrowcasting is enerzijds efficiency en anderzijds besparing op foldermateriaal. De wachtkamer is het centrale punt waar alle cliënten bijeenkomen.  Wachtkamercommunicatie wordt steeds vaker toegepast in de zorg. De wachtkamer is een vertrouwde omgeving waar cliënten bewust zijn van hun gezondheid en hierdoor open staan voor bepaalde informatie. Deze informatie kunnen ze vervolgens tot zich nemen en bespreken met hun behandelaar of arts. Een wachtkamer informatie systeem draagt hier aan bij!

Projectbeschrijving

TSS heeft een CMS opgeleverd, voorzien van players & player software, configuratie, inrichting en template set in de huisstijl van GGZ Cirya. Er zijn 43” schermen van LG bijgeleverd. De redactie training voor gebruik van het systeem zijn verzorgd.

Over de klant

Cirya GGZ B.V. is een zorgaanbieder die actief is in de regio Zuidwest Nederland. Door onze kleinschaligheid zijn wij in staat om de cliënt centraal te stellen, korte communicatielijnen aan te houden en flexibel in te spelen op diverse hulpvragen. Wachttijden zijn beperkt, cliënten kunnen binnen korte tijd bij ons terecht.

Project details:

  • Klant: GGZ Cirya

  • Regio: Rotterdam 

  • Aantal locaties: 2

  • Oplossing: narrowcasting

  • Aantal schermen: 4

  • Toepassing: wachtkamercommunicatie, wachtkamer TV

  • Opgeleverd: Q4 2019