Project omschrijving

Twintig RDW locaties voorzien van Evado Narrowcasting

Doelstelling: Via narrowcasting de interne communicatie verbeteren op alle locaties van de RDW.

In 2016 heeft de RDW, Rijksdienst voor wegverkeer, een onderhandse aanbesteding voor narrowcasting opgesteld. De reden van het starten van dit traject was om een landelijk netwerk te realiseren ten behoeve van de interne communicatie bij de RDW. Na een eerste selectie is er een shortlist ontstaan van narrowcasting leveranciers. Het project is uiteindelijk gegund aan 2Orange, een reseller van TSS en het narrowcasting product Evado.

Technische requirements m.b.t. narrowcasting

Om een goede keuze te kunnen maken heeft de RDW een drietal requirements geformuleerd. Het ging hierbij om technische requirements, functionele requirements en algemene eisen. Om wat voorbeelden te noemen. Bij de technische zaken werden onder andere de volgende eisen en/of wensen geuit. De software moest gevirtualiseerd kunnen worden. De software moet centraal beheer kunnen worden. Na een storing moet de software via een reboot automatisch, zonder handmatige actie, weer starten. Er moet een active directory koppeling mogelijk zijn. OS patches uitvoeren mag niet leiden tot verstoring in de dienst. En nog veel meer. In totaal waren er ca. 30 wensen en eisen op technisch gebied.

Functionele requirements m.b.t. narrowcasting

Naast de technische wensen en eisen waren er ook diverse functionele eisen geformuleerd voor het project. Op dit vlak werden onder andere de volgende eisen gesteld. Externe informatie bijvoorbeeld internetpagina’s of pagina’s van het intranet moeten getoond kunnen worden. De gebruiker kan het scherm naar eigen wens in secties indelen. Het moet mogelijk zijn vanuit een bron content te tonen en per afdeling andere content te kunnen laten zien. Wanneer een gebruiker een uitzending klaar heeft moet deze geheel flexibel gescheduled kunnen worden. Hiermee werd bedoeld dat uitzendingen alvast klaargezet konden worden voor een afspeelmoment in de toekomst. Uiteraard is dit slechts een klein deel van de totale lijst aan functionele narrowcasting vereisten.

De geboden oplossing

TSS levert aan haar klanten totaalprojecten. Ook voor de RDW is dat het geval geweest. Deze oplossing bestond uit een content management systeem op de hoofdlocatie van RDW. Templating software waarbij RDW zelfstandig allerlei narrowcasting templates kan maken. Tevens zijn er veertig narrowcasting players geleverd voorzien van player software.

Naast alle hardware en software zijn de standaard projectzaken ook geleverd. Het gaat dan om dingen als inrichting van het CMS of het geven van trainingen aan de gebruikers. Het installeren van de software op de centrale server als ook het monteren van schermen en players op alle RDW locaties.

Over RDW

De RDW (Dienst Wegverkeer) is het instituut dat de alle gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen registreert. Het RDW controleert of alle voertuigen en de bestuurders voldoen

Project details:

  • Partner: RDW

  • Regio: Landelijk

  • Aantal locaties: 20

  • Aantal schermen: 40

  • Toepassing: interne communicatie

  • Opgeleverd: Q3 2016