Project omschrijving

Waterschap Zuiderzeeland kiest voor Evado narrowcasting

Eind Q3 van 2022 zijn de eerste gesprekken gestart met Waterschap Zuiderzeeland. Er was een duidelijke onvrede over hun huidige systeem, het gebruik en werking ervan. Om die reden is besloten om de markt op te gaan en zo zijn de eerste gesprekken opgestart.  Na een uitgebreid marktonderzoek hebben meerdere partijen de gelegenheid gekregen om zichzelf te profileren. Naar aanleiding van dit marktonderzoek, de online demonstratie en het testen van ons platform in de vorm van een demo omgeving is de keuze gevallen op het Evado platform. Hiermee beschikt Waterschap Zuiderzeeland weer over een functionerend en toekomstgericht narrowcasting systeem.

De volgende functionele en technische eisen zijn er gesteld aan het narrowcasting platform:

– Gebruiksvriendelijk systeem
– Rechten en rollen per locatie, gebruiker en template instelbaar
– Publiceren over hele groepen met 1 handeling
– Zelf kunnen maken en aanpassen van templates via de Designer software
– Aansturing van 86” touch scherm, inclusief interactieve touch dienst
– Koppeling intranet o.b.v. RSS output
– Tonen van actuele verkeersinformatie

Verbeteren interne communicatie en bereiken collega’s binnen het Waterschap

De schermen op het kantoor in Lelystad en Emmeloord hangen o.a. bij de receptie, bij de koffiezetapparaten en in de kantines. Het voornaamste doel van narrowcasting is het verbeteren van interne communicatie en vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers.

Het receptie scherm is een 86” touch scherm en die is met name bedoeld voor bezoekers en leveranciers. Dit scherm maakt interactiviteit met de doelgroep mogelijk, wat betekent dat content a.d.h.v. een menustructuur vanuit de software zelf geraadpleegd kan worden. Touch schermen zijn aantrekkelijker en multi inzetbaar vanuit communicatie perspectief.

De interne informatieschermen bevinden zich op strategische punten en doorlooproutes waar veel mensen bij elkaar komen in het kantoor. Dit is de ideale plek om te communiceren met medewerkers over het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen de organisatie!

De geleverde oplossing:

TSS heeft een CMS en standaard template set in de huisstijl van Waterschap Zuiderzeeland opgeleverd. Er is tevens een touchdienst gemaakt bestaande uit een hoofdmenu met 5 sub buttons. Daarnaast is onze designer software meegeleverd, zodat de marketing afdeling flexibel blijft in design mogelijkheden. Er is zijn 5 professional players geleverd, geschikt voor high-performance narrowcasting uitzendingen als ook een touch player. Dit zal naar verwachting in de toekomst verder uitgebreid worden richting de gemalen van het waterschap.

Er hebben redactie, beheerders en een designer trainingen plaatsgevonden voor zowel de marketing afdeling als afdeling IT. De montage en installatie van de players en schermen wordt door Waterschap Zuiderzeeland zelf opgepakt. De hosting in de cloud en de service level zijn voor dit project voor 36 maanden afgesloten.

Over de klant

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland, Friesland en Overijssel. Zij beheren in deze regio alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Dit gebeurd in samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties, andere waterschappen, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers.

Project details:

  • Klant: Waterschap Zuiderzeeland

  • Regio: Flevoland

  • Aantal locaties: 2

  • Oplossing: Narrowcasting & touch (interactiviteit)

  • Toepassing: corporate communicatie & interne communicatie

  • Aantal players: 6

  • Opgeleverd: Q1 2024