Project omschrijving

Dashboarding & Narrowcasting CBR

De wens bij de divisie rijgeschiktheid van CBR om te digitaliseren en KPI dashboards te tonen bestond al langer, maar is dit jaar daadwerkelijk doorgezet.  In maart 2020 zijn wij benaderd door de inkoper Wim Hessels met de vraagstelling om data uit hun interne systeem Kibana visueel op schermen te tonen. Meerdere online meetings hebben plaatsgevonden met diverse interne DMU’s van de divisie rijgeschiktheid. Deze personen verschilde van IT, tot informatiebeveiliging, hoofd planning en data analisten.

Nadat er eerst een POC heeft plaatsgevonden van 1 scherm in Rijswijk, waarbij de narrowcasting software en hardware voor een maand zijn getest, is besloten om het project door te zetten naar de andere vestigingen waaronder de vestigingen in Amsterdam en Assen. Op termijn zal ook gekeken worden om het Evado systeem in te zetten voor corporate communicatie doeleinden over de gehele CBR organisatie.

Belangrijke eisen die zijn gesteld aan het narrowcasting systeem waren o.a.:

 • Real time dashboarding, waarbij de player de dashboards rechtstreeks ophaalt uit Kibana;
 • Informatiebeveiliging, waarbij de player inlogt op de proxy server;
 • De mogelijkheid om het systeem ook in te zetten voor narrowcasting doeleinden;
 • Simpel systeem qua beheer en gebruik.

Real-time dashboarding met als doel het stimuleren van personeel en sturing op productiviteit

Algemeen bekend is dat er grote achterstanden zijn ontstaan bij de divisie rijgeschiktheid op gebied van medische beoordelingen en verlopen rijbewijzen. CBR heeft productiedoelen gesteld om deze achterstanden in te halen. Door de data van de behandelteams inzichtelijk te maken en te sturen op productiviteit kunnen deze doelen per team gespecificeerd worden. Zodoende kunnen de artsen de rapporten van de specialisten beoordelen. Dit in relatie tot de beslissing over de rijvaardigheid.

De schermen (55”) zijn geplaatst op de afdelingen van de behandelteams en de dashboards worden real-time ververst. Hierdoor is heel duidelijk te zien welke teams er op schema lopen en welke teams nog aandacht behoeven. De data wordt rechtstreeks als een opgemaakte dashboard uit Kibana opgehaald en in een webview getoond. Om het technisch mogelijk te maken is het Kibana systeem naar de laatste versie gemigreerd.

1 dashboard toont de resultaten van 9 behandelteams.  Door inzicht te geven in deze data kan er vanuit het management real-time worden bijgestuurd op de gestelde KPI’s. Er wordt gewerkt met begrijpbare kleurstelling (rood, oranje en groen). De kleuren staan weer in relatie tot gestelde indicatoren. De oplossing kan afgewisseld worden met narrowcasting templates, zodat er ook vanuit corporate communicatie gecommuniceerd kan worden over algemene bedrijfsinformatie van CBR.

De oplossing

TSS heeft een CMS en standaard template set in de huisstijl van CBR opgeleverd.Daarnaast is een webpagina gecreëerd, voorzien van logo waardoor het dashboard optimaal in beeld wordt gebracht. Hierdoor worden de KPI’s van de teams in 1 overzicht getoond. Aangezien de dashboards uit Kibana vrij zwaar zijn, is gekozen voor een relatief sterke player met een grote grafische kaart en processor. Er zijn 14 professional players geleverd. De dashboards worden getoond op 55” schermen, welke zelf door het CBR zijn aangekocht.

TSS heeft wel een rol gespeeld in het advies omtrent de schermen en het netwerk. Verder heeft er een redactietraining plaatsgevonden voor de gebruikers van het systeem. De montage, aanleg van 220V en netwerkbekabeling is door het CBR zelf opgepakt. Via een beveiligde proxy server worden de verbindingen met de cloud CMS server opgezet. De hosting in de cloud en de service level is voor dit project voor 36 maanden afgesloten.

Over de klant

Het beoordelen van de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders, vakbekwaamheid van professionals in de sector transport en logistiek: dat is de taak die het CBR uitvoert in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo stimuleert het CBR de mobiliteit van de individuele burger en levert het een significante bijdrage aan de verkeersveiligheid in Nederland van vandaag en morgen.

Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 54 examenlocaties in het land. Het voert zijn opdracht uit met zo’n 1.200 gedreven collega’s. Het CBR is opgedeeld in vier divisies: Theorie, Rijvaardigheid, Rijgeschiktheid en CCV. Op het hoofdkantoor in Rijswijk zijn de directie en de centrale ondersteunende stafafdelingen gehuisvest.

Project details:

 • Klant: CBR

 • Regio: Amsterdam, Assen en Rijswijk

 • Aantal locaties: 3

 • Aantal schermen: 14

 • Oplossing: Dashboarding & Narrowcasting

 • Toepassing: Interne communicatie & proces informatie

 • Opgeleverd: Eerste oplevering Q3 2020